Od niemal 100 lat Rzeczpospolita zmaga się z problemami dotyczącymi nowej, ustrojowej organizacji państwa. Gdyby prześledzić dylematy i koncepcje, które pojawiały i pojawiają się od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. zauważymy w tym kotle nieprawidłowości pewną regułę. Mimo wszystko, za dobre chęci nagradzało się niegdyś dzieci w nauczaniu początkowym, ale rzeczywistość, zwłaszcza ta polityczna, jest o wiele bardziej wymagająca.

W najnowszym odcinku vloga publicystycznego opowiadam zarówno o historii prac nad modelami ustrojowymi państwa jak i przesłankom dla zmiany obecnej konstytucji. Niestety droga do prawdziwych zmian jest i długa i kręta, ale warto próbować.