Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, 
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. 
Naród niewierny trwoży się, przestrasza, 
na cud Jonasza. Alleluja! 

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, 
anioł zstępuje, niewiasty pociesza: 
„Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został, 
Pan zmartwychpowstał”. Alleluja! 

Zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja! Trudno o większą radość i pocieszenie, zwłaszcza w tych (nie)ciekawych czasach.

Drodzy Czytelnicy, 

W imieniu własnym, jak i całej redakcji publicystyczny.pl, życzę Wam i Waszym rodzinom, obfitych łask i bożego błogosławieństwa. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was zdrowiem ciała i ducha, napełni Wasze serca miłością i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Resurrectio Domini, spes nostra – Zmartwychwstanie Pana jest naszą nadzieją.

 

Łukasz Romańczuk

redaktor naczelny publicystyczny.pl