Raduj się, niebo, wesel się, ziemio,
Niech morze huczy i szumią rzeki,
Niech hymn śpiewają góry i drzewa

Ku czci Chrystusa!

Także i człowiek, pełen nadziei,
Niech wielbi Pana, bo już jest blisko,
I On przyniesie pokój bezmierny

Całemu światu.

Wkrótce ujrzymy nasze zbawienie,
Więc wznieśmy głowy, czekając z wiarą
Na jasne Słońce, które swym blaskiem

Rozproszy mroki.

Złóżmy podziękę Trójcy Najświętszej
Za dar wcielenia Bożego Słowa:
Niech będzie Ojcu z Synem i Duchem
Wieczysta chwała! Amen.

Drodzy czytelnicy,

w imieniu własnym, jak i całej redakcji portalu publicystyczny.pl, pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe. Rokrocznie szczególne miejsce wśród nich zajmowało zdrowie, którego życzyłem Wam w obfitości, byście w pełni sił mogli zadbać o resztę i stawić czoła codziennym problemom.

Mogłoby się wydawać, że w tym roku, nacechowanym szczególną troską o zdrowie naszych bliskich i własne, życzenia te przybiorą tylko na sile, z pominięciem innych, “mniej istotnych” spraw. Utrzymując w całej mocy ich ziemski, fizyczny wymiar, pragnę tym razem życzyć Wam przede wszystkim nadziei i chrześcijańskiej radości z niej płynącej. By, w tych wymagających dla wiary i człowieka czasach, Wasz duch nie tylko nie podupadł, ale wzmocnił się i pozwalał zwalczać ziemskie trudności. By, wreszcie, nie zabrakło go w chwilach próby.

Wszystkich wierzących i tych, którzy jeszcze nie doznali tej łaski, przyjaciół i nieprzyjaciół naszej publicystycznej działalności – zapewniam o osobistej modlitwie w Waszej intencji.

 

Niechaj nowonarodzony Chrystus błogosławi Wam i Waszym rodzinom,

Deus paret, vis vilescit – Bóg się rodzi, moc truchleje,

 

Łukasz Romańczuk

redaktor naczelny publicystyczny.pl