Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU PUBLICYSTYCZNY.PL

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osób korzystających z portalu publicystyczny.pl ( dalej Użytkownicy) jest Explicit Media Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Lublinie (20-209), ul. Frezerów 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000706509, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP: 9462676073, Regon: 368865456, (dalej Explicit Media), która od 25maja 2018 r. dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na portalu publicystyczny.pl używamy technologii takich jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i analizowania ruchu na stronach. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, by zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu Użytkownikom.

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w oparciu o podstawę prawną na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin portalu. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie danych osobowych:
a) przy rejestracji,
b) w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portalu takich jak zamieszczanie komentarzy, głosowania, prowadzenie akcji promocyjnych etc.,
c) przy zgłaszaniu administratorowi problemów i innych uwag lub pytań związanych z korzystaniem z portalu, przy czym administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem, marketingowych, statystycznych oraz dla profilowania prezentowanych przez portal publicystyczny.pl treści. W bazie kont przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.

Do opisanych wyżej celów wykorzystujemy następujące informacje:

a) Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej wraz z datą dostępu,

b) Informacje o zainstalowanych plikach cookie,

c) Typ przeglądarki i jej ustawienia,

d) Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego,

e) Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego,

f) Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego,

Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody. Każdy Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Explicit Media poprzez opublikowanie jej nowej treści w bieżącej zakładce (Polityka prywatności). Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

KONTAKT

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres mailowy kontakt@publicystyczny.pl lub listownie na adres: Explicit Media Sp. z o.o., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin z dopiskiem „Polityka Prywatności”.