(Neo)marksistowska walka o dominację (cz. 1)

Zmiany kulturowe zachodziły w społeczeństwie od zawsze, wzbudzając przy tym kontrowersje, ale też będąc naturalnym następstwem biegu wydarzeń. Obecnie również obserwujemy tego typu zjawiska, jednakże ich kontrowersyjność nie wynika z samego faktu zachodzenia zmian, lecz agresywnej i bogatej w wiele sprzeczności ekspansji „rewolucyjnych” poglądów, forsowanych przez lewicę. Spektrum narzucanych idei i sądów jest na tyle … Czytaj dalej (Neo)marksistowska walka o dominację (cz. 1)