Nie ulega wątpliwości, że ogromnym szczęściem dla Polski było posiadanie w latach 1914-1921 wybitnych polityków, często określanych mianem mężów stanu, którzy w sposób szczególny przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Przy okazji obchodów kolejnej rocznicy tego wydarzenia warto wymienić zwłaszcza takie postacie jak: Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Ignacy  Daszyński czy też Wincenty Witos. Ich suwerenna myśl oraz liczne starania w kraju i za granicą przyczyniły się do znacznego wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej i bezpośrednio wpłynęły na przywrócenie suwerenności kraju. Zasługi polityków i działaczy XX wieku godne są rokrocznego upamiętniania ich nazwisk.

Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skłania do refleksji także nad samym sobą i stawia pytanie jakim jesteśmy dziś narodem? Czy posiadamy instynkt służenia wspólnemu dobru jakim jest Rzeczpospolita, który cechował architektów Niepodległej Polski? Czy dziś potrafimy włączyć się w życie publiczne, aby mądrze służyć Ojczyźnie? Zanim odpowiemy sobie na te pytania pamiętajmy, że nie tylko tym najwybitniejszym jednostkom, określanym mianem bohaterów narodowych, zawdzięczamy niepodległość. Pokolenie Polaków żyjące wówczas zarówno w Polsce jak i poza jej granicami odczuwało silne pragnienie wolności i to właśnie ta tęsknota za autonomią stanowiła siłę sprawczą następnych wydarzeń historycznych. Mając tego świadomość bądźmy pewni, że każdy z nas może być również dziś na co dzień „architektem wolności”, bowiem budowanie niepodległości i suwerenności nie zakończyło się w 1918 r. Potrzeba dbania o suwerenność Polski jest wciąć aktualna i mocno wierzmy w to, że – jak mówił jeden z wymienionych w ustawie Ojców Niepodległości, Ignacy Jan Paderewski w 1940 r. w Paryżu – „(…) nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości”.

W tym roku 11 listopada przypada w sobotę, zaś w Warszawie oraz całej Polsce planowane są liczne uroczystości. Program Święta Niepodległości w Warszawie obejmuje jak co roku oficjalne uroczystości związane z obchodami święta a także defiladę historyczną z udziałem pododdziałów Wojska Polskiego oraz grup rekonstrukcji historycznych.

Tego dnia Prezydent RP Andrzej Duda weźmie również udział w V Ognisku Patriotyzmu z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, które będzie miało miejsce w Stalowej Woli. Podczas spotkania planowane jest oficjalne wystąpienie Prezydenta.

Już za rok obchodzić będziemy natomiast okrągłą, setną rocznicę odzyskania niepodległości. Na tę okazję polski ustawodawca przygotował specjalną ustawę z 7 kwietnia br. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Wspomniany akt prawny stanowi fundament ram organizacyjnych dla przyszłorocznych obchodów Święta Niepodległości.

„Narodowe Obchody”, o jakich mowa w ustawie obejmują lata 2017-2021, zatem aktualnie jesteśmy już w fazie początkowej jubileuszu. Jak czytamy w pisemnej informacji do ustawy, przeprowadzenie uroczystych obchodów w Polsce ma na celu trwałe uwiecznienie w pamięci Polaków wydarzeń oraz postaci historycznych związanych z odradzaniem się Państwa Polskiego.

Na mocy ww. ustawy ustanowiony został Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w skład którego wejść mają najwyższe władze Rzeczypospolitej, tj. m. in. Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów a także członkowie Rady Ministrów.

Oprócz władz państwowych ustawa w swych założeniach przewiduje, że w przygotowaniu Narodowych Obchodów powinny brać udział partie polityczne i inne ugrupowania. Pojawia się pytanie, jak będzie wyglądała aktywność członków poszczególnych partii i ugrupowań politycznych w tym zakresie. Zapewne dowiemy się tego już wkrótce.

Wśród podmiotów biorących udział w pracach Komitetu ustawa wymienia także przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych a także osoby szczególnie zasłużone dla Państwa Polskiego.

Bardzo ważnym zadaniem Komitetu będzie również promowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, idei upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Wszelkie decyzje Komitetu zapadać będą w formie uchwał. Za udział w pracach Komitetu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Warto wskazać, że ustawodawca w treści preambuły zawartej w ustawie wymienił wśród Ojców Niepodległości w szczególności: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Wincentego Witosa. Określenie „w szczególności” oznacza, że katalog Ojców Niepodległości utworzony na potrzeby ustawy ma charakter otwarty i nie wyczerpuje wszystkich zasłużonych postaci tego okresu.