Jarosław Gowin ogłosił wyniki konkursu BRIdge Alfa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło najbardziej nowatorskie projekty technologiczne w Polsce. 28 laureatów otrzyma łącznie 922 mln na realizację pomysłów.

W tym roku odbyła się druga edycja konkursu BRIdge Alfa organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NBCR). Instytucja, pełniąc funkcję agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozpatrzyła 98 wniosków, z których 28 uzyskało tytuł laureata.

NCBR w ramach konkursu wspiera finansowo najbardziej innowacyjne projekty, z zakresu rozwoju technologicznego. Program ten wpisuje się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (obowiązujący, kluczowy dokument państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej[1]).

Polska gospodarka potrzebuje innowacji, a polskie firmy środków i odpowiednich zachęt do wprowadzania na rynek rodzimych technologii, produktów i usług. Skutecznie wspieramy przedsiębiorców stawiających na innowacje (…) Nie mówimy, że coś zmienimy, po prostu to zmieniamy – mówił wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podczas wczorajszego ogłoszenia wyników konkursu.

BRIdge Alfa jest skierowany do najlepszych przedsiębiorców. Zwycięzcy uzyskują 80% dofinansowania na realizację swojego projektu. NCBR zwraca szczególną uwagę na fakt, iż laureaci nie tylko dostają środki finansowe, ale również zostają otoczeni wszechstronnym wsparciem: poczynając od fazy preinkubacji, poprzez testy i budowę prototypu, na komercjalizacji ich wyników kończąc. Co ważne, otrzymują wsparcie finansowe i opiekę biznesową, pozostając współwłaścicielami praw własności intelektualnej i zakładanych firm. (nbcr.gov.pl)

Uczestnicy konkursu mogli ubiegać się o dotacje w ramach dwóch ścieżek:

A – dla inwestorów z mniejszym kapitałem początkowym na uruchomienie funduszu (budżet: 6,35-25 mln)

B – dla inwestorów z większym kapitałem początkowym na uruchomienie funduszu (budżet: 25-50 mln).

Zwycięzcy opracowali projekty z różnych obszarów nauki. Ich inwestycje dotyczą m.in. rozwoju technologii inżynierii medycznej, biotechnologii medycznej, inteligentnych sieci i technologii geoinformacyjnych, wielofunkcyjnych materiałów i kompozytów o zaawansowanych właściwościach oraz automatyzacji i robotyki procesów technologicznych.

Tegoroczny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a tym samym rzucił pozytywne światło na przyszłość polskiego rynku technologicznego. Dzięki rekordowemu budżetowi, wysokiej jakości ubiegających się o wsparcie zespołów zarządzających i bogatemu portfolio zgłoszonych przez przyszłe Alfy projektów w przyszłym roku znacząco wzrośnie liczba nowatorskich projektów, które mają szanse stać się przełomowymi – prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora NCBR.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów.

Ranking uczestników konkursu:

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_1_3_1_2017/lista_rankingowa_ba.pdf

[1] www.mr.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/informacje-o-strategii [dostęp: 14.12.2017]