Prawdopodobnie, większości z nas, Francja kojarzy się z modą, winem, serami, wieżą Eiffla czy Édith Piaf. Jednak, kiedy do tego samego pytania dodamy okolicznik czasu, opisujący teraźniejszość, odpowiedź może być zupełnie inna. „Z czym dziś kojarzy Ci się Francja?”. Czy Francja dziś, to ta sama Francja z utrwalonych przez lata skojarzeń?

Francja to kraj, który bez wątpienia odegrał znaczącą rolę w historii świata. Potomkowie Franków jeszcze do niedawna byli drugim, największym imperium kolonialnym, a tereny, którymi władali w okresie największego rozkwitu zajmowały niemalże 10% powierzchni Świata[1]. Sytuacja uległa jednak zmianie. Wojny Światowe oraz późniejsze konflikty dotyczące terenów kolonialnych, drastycznie uszczupliły wpływy Francuzów, którzy przez prawie 350 lat rządzili ziemiami poza terytorium Europy. Powojenne realia, milionowe straty w ludziach oraz gospodarka, która wymagała impulsu do rozwoju, doprowadziły do przyjazdu byłych mieszkańców kolonii francuskich. Początkowo żołnierzy i urzędników, stacjonujący na terenach poza granicami kraju, którzy byli nazywani przez swoich rodaków z części kontynentalnej: „Pied-Noir” – dosłownie „czarna stopa”, ponieważ wracali z „czarnego lądu”. Od lat 60 XX wieku zaczęła się masowa imigracja ludności muzułmańskiej, przybyszów z Algierii, ale również z innych krajów Afryki północnej, którzy stanowili brakującą siłę roboczą, jakże wtedy niezbędną francuskiej gospodarce. Znając podstawy języka, zasymilowali się z kulturą swoich starych-nowych włodarzy. Obecnie Francja doczekała się drugiego, a nawet trzeciego pokolenia imigrantów.

Do niedawna mówiło się o tak zwanym „fenomenie francuskim[2]” – stworzeniu przez Francuzów niezwykle przyjaznych warunków dla imigrantów, pozwalających na wygodnie osiedlanie się w ich państwie oraz akceptację niektórych zwyczajów. Tak jak to się dzieje w krajach doświadczonych imigracją: przyjezdni albo podejmowali najcięższą i najmniej popularną pracę albo korzystali z dobrodziejstw krajów wysoko rozwiniętych, czyli zapomogi socjalnej. To ostatnie, w połączeniu ze zdolnościami ludności napływowej do szybkiego i licznego wydawania potomstwa sprawiło, że widok dużej liczby ludzi o pozastarokontynentalnym odcieniu skóry jest we Francji czymś normalnym.

Odnosząc się do danych statystycznych, przebywających we Francji muzułmanów jest około 6,2 miliona, co stanowi prawie 10% populacji kraju. Jednocześnie klasyfikuje to ją na pierwszym miejscu spośród państw Europy pod względem zamieszkania ludności muzułmańskiej[3]. Szybki wzrost demograficzny, wśród tej grupy wyznaniowej, widoczny jest z roku na rok. Szacuje się, że we Francji ludność muzułmańska do 2025 roku może wzrosnąć do 12 milionów[4]. Sytuacja wygląda inaczej wśród rodowitej grupy wyznaniowej, to znaczy Chrześcijan. Jeszcze 30 lat temu około 86% społeczeństwa deklarowało się jako wyznawcy religii Chrystusowej. Dziś, jest to niemalże o połowę mniejsza liczba. Możemy za to obserwować dynamiczny wzrost liberalizacji społeczeństwa. W 2003 roku, w samym Paryżu 13% ze wszystkich zawieranych małżeństw stanowiły małżeństwa homoseksualne, a wskaźnik ten stale rośnie[5].

Wszystko wskazuje na to, że rodowici Francuzi staną się mniejszością etniczną we własnym kraju. Oczywiście ma to swoje naturalne konsekwencje. Wyznawcy islamu, którzy zaczną stanowić większościowy elektorat w demokratycznym państwie, nie będą musieli używać siły, aby w kilku najbliższych dziesięcioleciach stanąć na czele piątej gospodarki Świata. Czy wyzwolona Francja, wraz ze swoimi nowymi upodobaniami, dojdzie do porozumienia z ciągle rosnącą mniejszością muzułmańską, która jasno sprzeciwia się związkom jednopłciowym? Czy prawo Szariatu będzie mogło współgrać z prawem francuskim? Odpowiedzi na te pytania przyniesie czas, jednak z całą pewnością będą miały one daleko idące konsekwencje nie tylko dla Francji, ale również dla Europy czy nawet całego Świata.

 

[1] http://www.newworldencyclopedia.org/entry/French_Empire#Collapse_of_the_empire

[2] http://www.pewresearch.org/2006/08/17/the-frenchmuslim-connection/

[3] http://www.muslimpopulation.com/Europe/

[4] https://www.gatestoneinstitute.org/9964/france-muslim-future

[5] http://www.france24.com/en/20150103-france-paris-gay-marriage-13-percent-law